Et profesjonelt bleieskift av høy kvalitet

Et profesjonelt bleieskift av høy kvalitet handler ikke bare om at bleien skiftes. Tar den voksne seg tid til å ta kontakt med barnet og formidle at det er på tide å skifte bleie? Eller plukkes barnet opp som et stykke bagasje? Hvordan bruker den voksne blikk, stemme og kroppsspråk? Følger den voksne barnets oppmerksomhet og initiativ for å skape dialog på stellebordet? Ulike barn kan også ha ulike forhold til dette med bleieskift – kanskje barnet fremdeles er ganske nytt i barnehagen og enda ikke helt trygg på alle de voksne – hvordan tar de hensyn til det?

…jeg kan fortsette – og svarene på disse spørsmålene avgjør blant annet hva barnet lærer i situasjonen, hvordan omsorgen er, og hva slags forbilde den voksne er for barnet.

Jeg kunne stilt lignende spørsmål om hva som skjer i andre situasjoner i barnehagen – og vi kunne hatt en tykk bok med bare sånne spørsmål, og hvor mange av de viktigste spørsmålene kan bare besvares med at det kommer an på situasjonen, på menneskene, og på forholdet dem i mellom.

Hvis vi bare skulle basert oss på det som er enkelt og tellbart, kan vi effektivisere bort mesteparten av kvaliteten før vi ser noe av det i regnearket vårt. Dette må vi være ydmyke for. Vi mennesker er enormt komplekse – derfor er barnehagen er et område hvor detaljene må overlates til de som er nærmest barna. Programpakker som «alle med» og «de utrolige årene» er ofte voksenstyrte, og har lite rom for tilpasning, eller for at barna skal få medvirke. Derfor er det viktig at de kun brukes hvis pedagogene ser at det er nødvendig, og at de ikke brukes der pedagogene ser at barna har behov for noe annet.

Så hvis kommunene ikke bare kan kjøpe inn ferdigpakkede programmer og kartleggingsverktøy, og gjøre de obligatoriske for alle barn i kommunen – hvordan kan de da utvikle barnehagene?

Her er det ikke noe enkelt svar. Kommunene sin jobb er å finne ut hvordan de kan støtte barnehagene i å utvikle seg selv.

Det høres kanskje vanskelig ut – og det er det. For det skal være vanskelig.

Postet 30. mars, 2018